IRONCAD

Den snabbaste och enklaste vägen till 3D

IRONCAD

IRONCAD är ett kraftfullt och komplett 3D CAD-system för konstruktion, industridesign och Layout. Med IRONCAD kan du konstruera snabbare, mer fritt och intuitivt.

Dra & Släpp 3D-former, parter och sammanställningar från eller till Kataloger. Dra i handtag och snappa mot andra parter för att göra exakta förändringar på några sekunder. Skapa Sammanställningar med 1 000-tals Parter i en och samma fil.

Detta är ett i grunden bättre sätt att skapa i 3D.  IRONCAD är effektivare, mer lättanvänt och flexiblare än traditionella CAD-lösningar vilket visas i filmen.

 

IRONCAD fungerar så mycket enklare 

Lär dig konstruera på några dagar, inte månader!
Verktygen i IRONCAD är inte bara kraftfulla utan även extremt intuitiva. Många blir produktiva inom några timmar eller dagar, inte veckor eller månader som med de flesta CAD-lösningar. Vi ger er dessutom fri tillgång till ett extremt bra utbildnings material med filmer med svenskt tal – går inte att missförstå! Filmerna är perfekt även för självstudier. Filmen till höger visar hur IRONCAD kan modifiera importerad geometri utan behov av historik.

Läs mer...

Traditionell 3D CAD är byggd på gammeldags mer omständlig teknik. Det gör det mycket svårare för en ny person att lära sig. Ofta får användaren räkna med flera veckolånga kurser och flera månader innan användaren kan behärska programmet. IRONCAD är annorlunda.

IRONCAD är skapat för att fungera intuitivt. Därför finns kataloger med Dra o Släpp i 3D och Handtag med Snapp funktion och TriBall med mera. IRONCAD fungerar som en konstruktör tänker, fokusera på lösningen inte administration av villkor. Metodiken i IRONCAD är mer logisk vilket gör det enklare för nya användare att komma igång snabbare.

Dessutom, världens bästa utbildningsmaterial för 3D CAD gör att du kommer igång på nolltid med IRONCAD! En jättebesparing!

Unikt arbetssätt – där du bestämmer

Modifiera konstruktionen när och hur du vill, inte som ditt CAD-program tillåter dig att göra. IRONCAD ger dig mer kreativitet och mindre krångel.

“Modifiera konstruktionen på några sekunder, utan att behöva oroa dig för hur modellen var uppbyggd eller om historieträdet rasar som ett korthus. Galet mycket tid och pengar läggs på att göra sena modifieringar i traditionella CAD-lösningar!”

IRONCAD ändrar på detta och låter dig konstruera med eller utan historieträd men utan de begränsningar det vanligen innebär; vill du ändra på modellen så är det bara att göra det. IRONCAD ger dig verktygen för att möta marknaden på bästa sätt.

Läs mer...

Traditionell 3D CAD är historieberoende vilket betyder att nästan allt du skapar är beroende av de delarna som skapades innan. Det innebär att om du ändrar eller tar bort en av de tidigare delarna kan modellen lätt haverera, vilket kan ta en lång tid att reparera. För användare av den äldre typen av 3D CAD är detta ett vanligt problem som dom försöker undvika till varje pris med olika ”work arounds”. Problemet är så vanligt att det har många namn, ett är ”Trees of blood”. Man kan jämföra med ett korthus som rasar ihop.

IRONCAD fungerar annorlunda. IRONCAD har ett komplett historieträd, men är inte bundet av historiken. 3D modellerna tål istället att modifieras utan att historieträdet kollapsar. Du kan flytta features upp eller ned i historieträdet. Features i IRONCAD är intelligenta objekt med smarta egenskaper. Du får helt enkelt det fördelarna med historieträd men slipper nackdelarna! Du kan använda din konceptmodell hela vägen till färdig lösning.

Om behovet uppstår kan ni givetvis jobba precis som i gamla system med constraints-bundna och parametriska modeller för mått-mässig varianthantering. Men detta kommer ni bara vilja göra om det är motiverat att lägga ned den tiden.

Ytterligare möjligheter i IRONCAD är att direkt modifiera importerade 3D modeller utan behov av historik. Du kan tex. direkt ändra diametern på ett hål eller flytta detta utan att det finns i ett historieträd. Du kan göra stora modifieringar på kort tid med importerad geometri och även kombinera med nya Dra o Släpp former i katalogerna.

Detta innebär sammantaget att ditt företag med IRONCAD är förberett för alla behov. Att göra en sen oplanerad förändring på kort tid – inga problem. Inget mer harvande med havererade villkor, jobba effektivt istället!

“Vad jag verkligen uppskattar med IRONCAD är att det fungerar så fritt och enkelt. Det är en väldigt stor skillnad i tillvägagångssätt, det är ett mer logiskt utformat program. Möjligheten att ha så många delar i en enda fil gör arbetet och designen så mycket enklare, särskilt med tanke på komplexiteten hos de maskiner vi designar.”

www.broddson.se

Richard Liljedahl

Broddson

“Att aldrig behöva kolla upp relationer eller liknande mellan komponenter eller sammanställningar innan man flyttar en del är ett sant nöje. Tack vare diverse snabbkommandon och smarta funktioner i kombination med att slippa constraints så får jag ett bra flyt, jag kan helt enkelt tänka mera på konstruktion i sig än på hur jag skall bygga upp 3D modellen. “

www.eitech.se

Anders Lundqvist - lyrisk IRONCAD användare

Eitech / Elkraft

“Vi arbetar ständigt med att utveckla våra arbetsprocesser och vill korta ledtiderna maximalt. Därför vill använda de mest snabbjobbade lösningarna som spar tid och pengar. Vi bytte därför nu 2018 från en av de vanligaste lösningarna på marknaden till 6 st. IRONCAD licenser och
7 st. IRONCAD DRAFT licenser som täcker upp vårt behov av 3D och 2D lösningar på ett mycket bra sätt. Vi har fått flera CAD-användare idag till en betydligt lägre licenskostnad, nu kommer fler att kunna arbeta i 3D.”

www.teknova.se

Peter Svensson, IT ansvarig

Teknova

IRONCAD är ett komplett system

IRONCAD innehåller alla funktioner ni behöver föra att konstruera och skapa i 3D. Ni kan därefter avbilda 3D modellerna på associativa 2D ritningar med måttsättning enligt svensk standard.
IRONCAD erbjuder 3 olika metoder: fri Dynamisk med historik, Parametrisk med historik eller Direkt-editering utan historik. Ni kan när som helst växla mellan dessa i samma fil, part och sammanställning! Detta ger en helt överlägsen flexibilitet.
Importerad geometri kan direkt modifieras (även breda ut plåtar) utan behov av historik. IRONCAD fungerar även klockrent i blandad CAD miljö och för t.ex. underleverantörer.
En integrerad extra 2D lösning tar hand om era DWG-ritningar.

Låt bitarna falla på plats med Kataloger

IRONCAD har ett mycket effektivt katalogsystem som alltid finns tillgängligt på skärmens sida. De fungerar lika enkelt som att bygga med Lego! Katalogerna finns från början laddade med geometrier och 3D standardbibliotek som skruvar, muttrar, låsringar, packboxar, kullager och balkar  etc. Användare kan lika snabbt och enkelt Dra o Släpp ut egna skapade Sammanställningar, Parter, features och till katalogerna, de är dubbelriktade!
Katalogerna kan delas över nätverk och standard-delar kan enkelt delas på företaget. Dessutom är de perfekta som säljstöd, alla kan bygga upp sammanställningar framför kund!

Konstruera i Sammanställningen, Top-Down

Till skillnad från äldre teknik behöver ni inte länka ut Parter till egna filer! Ni kan hela tiden konstruera i sammanställningsmiljö och därför hela tiden se och referera till omgivande Parter. Med IRONCADs handtagsteknik kan ni Dra och Snappa till vilka kanter och ytor som helst i sammanställningen, exakt, utan att behöva ange mått.
Ni konstruerar i äkta ”Top Down” miljö, behöver inte gissa hur en Part skall se ut och sedan länka in den i sammanställningen. Bättre att konstruera på plats och länka ut Part eller delsammanställning när produkten börjar bli klar!
Ni kan ha en hel LayOut eller en maskin med 10 000 st. parter i en fil istället för i 10 000 st. filer!

Ni behöver inte börja om

Se upp – varje dag upptäcker 1 000-tals konstruktörer att dom måste rita om sina 3D-modeller! Detta är naturligtvis slöseri med tid. Det beror på alla constraints & låsningar traditionella program använder. Detta gäller inte dock inte för IRONCAD användare. Tvärt om, IRONCAD arbetar med flexibla modeller som stöder både den viktiga konceptfasen och sena oväntade förändringar i ett sent skede.
IRONCADs fri miljö tål oförutsedda ändringar och modellerna kan användas hela vägen från koncept till färdig konstruktion.

TriBall - som en hand in i 3D miljlön

“Det mest användbara verktyget i CAD-historien”. Med TriBall kan användaren utföra kommandon som tar vesäntligt längre tid i andra system.

TriBall är ett äkta multiverktyg i IRONCAD som används till att positionera, spegla, rotera, kopiera, skapa mönster av alla möjliga typer av objekt. Allt positioneras exakt blixtsnabbt. Med TriBall kan ni manipulera allt i 3D miljön fantastiskt effektivt.

Rendering och Animering

IRONCAD har inbyggda funktioner för att skapa tydliga och säljande renderingar som kan användas t.ex. vid marknadsföring eller kommunikation med kunder. Stöd för texturer och olika material som kan läggas på modellerna direkt i konstruktions miljön. Renderingarna kan exporteras i de vanliga filformaten. Olika färdiga renderingsmiljöer medföljer för snabbt resultat.

Sheet Metal, plåtutberedning

I IRONCAD ingår en Sheet Metal modul som gör det enkelt att skapa 3D-modeller som kan tillverkas med olika typer av bockning.
3D-modellerna kan bredas ut med hänsyn till inställbar K- faktor. En hel uppsättning färdiga former och verktyg finns inklusive materialbibliotek.
Den utbredda plåten avbildas enkelt på 2D ritning inklusive bockningslinjer. Naturligtvis kan 2D ritningen / konturen exporteras DXF för export till Laserskärning med mera.

LayOut av fabrikslokaler och produktionsytor

Eftersom IRONCAD är fritt att konstruera med är programmet perfekt att använda för LayOut. Ofta finns en 2D DWG-ritning över lokalen och den kan snabbt importeras till en 3D scen i IRONCAD. Därefter kan valda delar av 2D ritningen extruderas till 3D modell så som väggar och pelare osv. Det är även möjligt att importera 3D scanningar (som bilden visar). Därefter kan maskiner, produktionsutrustning och transportbanor placeras ut genom Dra o Släpp från kataloger. På så sätt blir LayOut bättre – i 3D. Klicka på bilden för att komma till vårt utbildningsmaterial på YouTube om Layout.

Både ACIS och Parasolid solidkärnor

IRONCAD använder 2 solidkärnor parallellt, både ACIS och Parasolid. Det är unikt kraftfullt och gör IRONCAD kompatibelt med andra program. Det ger tydliga fördelar, exempelvis:
A) vid import av 3D-fil i Parasolid respektive ACIS format bibehålls solidkärnan = säkrare överföring.
B) En 3D form som inte Parasolid klarar kan klaras av ACIS eller tvärt om. Växla kärna på befintlig Part när som helst med kortkommando!

Låt oss visa hur ert behov
kan lösas i IRONCAD!

Beskriv ert behov för oss och vi kan skapa en film som visar hur IRONCAD löser detta eller vi kan t.ex. visa över internet skärmdelning.
Självklart besöker vi även er gärna för ökad förståelse av just Ert behov. 

Kontakta oss även för hjälp att ladda ned en egen testversion och prova själv med tillgång till världens bästa utredningsmaterial – helt utan kostnad.

Ring oss idag om detta eller om alla frågor ni har på 08-556 185 40 alternativt fyll i kontaktformuläret nedan för enkel kontakt.

8 + 7 =

Pin It on Pinterest

Share This