8 Fördelar

Att välja IRONCAD framför traditionell 3D-CAD

1. Användarvänlighet

2. Snabbare resultat

3. Grundläggande arbetssätt

4. Histrorik med features

5. Sammanställningar

6. Kataloger

7. Stöd för koncept

8. Positionering / Constraints

IRONCAD

IRONCAD tar dagar att lära sig

Tar bara några dagar att lära sig att använda. IRONCAD har ett mer naturligt och logiskt sätt att konstruera, är mer intuitivt med mer förutsägbara resultat vid ändringar. Dessutom finns gratis grundutbildning! Materialet med filmer och svenskt tal är oöverträffat bra! www.ironcad.academy/swedish

Gör ofta jobbet på halva tiden

Det fri arbetssättet i IRONCAD gör samma arbete på kortare tid. Rejält snabbare. Detta beror på det unika arbetsflödet och smidigare, smartare metodik som tar bort onödiga steg som krävs i andra system. Den tid och de pengar du kan spara är inte småsummor!

Modernare mer innovativ metodik

IRONCAD erbjuder Dra o Släpp med intelligenta 3D geometrier rakt in i 3D miljön. Ändra enkelt genom att dra i handtag, ange exakt position och dimension på sekunder. Om det behövs kan 2D sketch som redan finns i modellen ändras, allt utan att behöva referera till plan etc. IRONCAD fungerar som du tänker! Du skapar med verktyg som är lätta att förstå, positionerar allt med TriBall, kan flytta och ta bort valfria delar utan problem. 

 

Flexibel historik, ändra enkelt

I IRONCAD modellerar du med ett feature-baserat historieträd, vilket är kraftfullt. Men varje features är en oberoende individ. Detta möjliggör ändringar när och där det behövs utan de problem som är vanliga i traditionella CAD-system. Detta oavsett hur användaren tänkte när modellen skapades! Det ger dig en mycket mer flexibel 3D-miljö och låter dig göra designändringar utan att oroa dig för effekten av tidigare val. IRONCAD kan även slå på och stänga av samma typ av historieberoende som traditionella CAD-system. Men det normala metoden i IRONCAD är mycket snabbare, ger dig mer kontroll och i slutändan mer produktivt.

Parter och Sammanställningar - En fil

IRONCAD har parter och sammanställningar samma filformat. Du kan konstruera en part eller 100 000 parter i samma fil! Du skapar hela tiden i sammanställningen, det är ju där du ser omgivande geometri. Parterna du skapar på plats passar in direkt mot andra delar i din sammanställning. Du skapar enkelt en sammanställningar i historieträdet. Till dessa kan ni använda Dra o Släpp för att placera parter som skall tillhöra den sammanställningen.  Detta är också ett mycket mer naturligt sätt att skapa, du kan tänka på konstruktionen som en komplett lösning.  Om och när ni önskar kan ni länka ut Parter eller Del -sammanställningar till egna separata filer, länkade så att ändringar slår igenom överallt. Med IRONCAD kan du snabbt bryta alla externa länkar i en fil och snabbt skapa en ty version av en maskin utan risk att påverka andra sammanställningar. IRONCAD låter dig skapa externa länkar utan att behöva göra det för varje enskild del, helt enkelt välja de du vill spara externt. IRONCAD tillhandahåller ett mycket smartare system från grunden. Dessutom kan du skapa separata eller kombinerade 2D-ritningar för varje enskild part och sammanställning, allt från en 3D-fil. 

Anpassningsbara kataloger

IRONCAD erbjuder ett omtalat och imponerande katalogsystem. Varje part, vilken feature som helst eller vilken sammanställning du vill kan du dra och släppa in i en anpassad katalog på några sekunder. Det är som en palett för CAD-data, dra bara till eller från vad du behöver. Du kan till och med använda IRONCADs SmartAssemble-teknik för att skapa intelligenta  Parter. När du drar in Part eller Smst. från en katalog, placerar den sig själv automatiskt rätt och även ändrar storleken vid behov!Katalogerna är från början fulla med standardkomponenter som skruvar, balkar, kullager etc.   Ni kan komplettera med egna kataloger med just era delar som ni snabbt vill kunna återanvända. Detta system gör att IronCAD absolut utmärker sig i modulbaserad design, med nästan obegränsade funktioner för vad som kan byggas in i en IRONCAD-katalog.

Stöder koncept, ändra modeller fritt

IRONCAD kan du snabbt skissa upp olika alternativa lösningar, modifiera, ändra, testa. fler “what if” . I verkligheten vill man ändra och testa olika versioner. Det är så produktutveckling går till! Gynnar kreativiteten avsevärt. Samma modell tål att ändras fritt och kan användas från koncept till färdig lösning.

 

TriBall - kraftfull & unik fördel

I IRONCAD kan du använda det patenterade TriBall-verktyget.
TriBall låter dig exakt placera, flytta, kopiera och skapa pattern/mönster med allt från sketch till features till parter och sammanställningar. TriBall har blivit känd för att ge enorm fördel för produktiviteten inom CAD genom åren och fortsätter att vara det mest produktiva och användbara
verktyget i alla 3D CAD-system. Fördelen det ger att ha tillgång till TriBall är helt enkelt fantastisk!

Traditionell 3D-CAD

Kan ta veckor eller månader att lära

Många går långa och dyra utbildningar för att lära sig hantera felmeddelanden, låsningar och villkor. Företag behöver ofta sätta upp regler hur modeller skall skapas för att olika användare ska kunna hantera modeller skapade av andra.

Tar ofta dubbelt så lång tid

Tidsåtgången är ofta avsevärt större på grund av omständlig teknik som används, administration av constraints i 2D-sketcher och svårigheten att göra genomgripande förändringar i ett sent skede. 

Långsam metodik att skapa i 3D

De flesta 3D lösningar idag är kvar i den långsamma metoden att skapa: skapa plan, skapa 2D sketch, skapa i många fall onödiga constaints för sketchlinjer, skapa & spara parter i många separata filer, hantera regler beroende av historik. Denna metodik gör designprocessen långsammare och ger dig mindre kontroll. Den tar längre tid att lära och även när du lärt dej den får du ändå inte den hastighet och flexibilitet som finns i IRONCAD. 

 

Beroende av historik, svårt att ändra

Modeller skapade i traditionell 3D CAD är beroende av historiken. Det betyder att saker du gör automatiskt begränsas till andra saker du gjorde före dem. Det kanske inte är ett problem om du vet exakt hur din design kommer att se ut innan du börjar (och alla steg för att göra det), men i nästan alla fall vill du göra ändringar på vägen. På grund av att dessa begränsningar är tvingande kan det vara extremt svårt att göra designändringar senare och de leder ofta till krasch som kan ta timmar att fixa. Detta tillvägagångssätt bromsar arbetet och minska produktiviteten, särskilt när du redigerar tidigare skapade modeller. Förutom produktivitetsförlusten är frustrationen som “historia-trädkrascher” orsakar stor. 

Separata Part o Sammanställnings-filer

I traditionella lösningar har Part- och Sammanställnings- filer olika filformat. Parter skapas i separata filer och därefter infogas dom till en sammanställning, tillsammans med en kombination av villkor och begränsningar. Detta innebär att du måste hantera många, många separata Part-filer som ska  döpas till egna filnamn och hanteras i mängder. Du måste också gå igenom processen att länka in och passa in alla dessa delar för att skapa din sammanställning. Om delarna inte passar, öppna separata part-filen, gör sedan ändringar och spara in dem och passa in dem igen. Även om dessa delar inte rörliga delar, kommer du troligen fortfarande att behöva använda “mate” och “constraints” för att låsa fast dom. Att konstruera på detta sätt innebär att du inte utvecklar i sammanställningen och inte ser eller kan relatera till omgivande parter. Delar som skapas i en separat fil är ofta inte rätt utformade första gången, så du måste spendera onödig tid på att gå fram och tillbaka för att ändra dessa delar bara för att få dem att fungera som de borde från början.

Begränsade möjligheter

I traditionella lösningar finns bara vissa delar tillgängliga i kataloger och dessa är ofta “standard” -delar och inte dina egna anpassade delar. Alla delar du skapar öppnas individuellt för att redigeras eller läggas in i en sammanställning som de är. Detta är ett onödigt långsamt tillvägagångssätt för att arbeta med flera delar och sammanställningar, med begränsad nytta, särskilt jämfört med IRONCADs utvecklade katalogsystem.

Stöder inte koncept, låst modell

Du förväntas veta från start inte bara hur lösningen ska se ut utan även hur den skall kunna modifieras i framtiden. Så är sällan verkligheten. En lösning behöver istället verka fram över tid.  Du riskerar att tillslut behöva rita om modellen “på rätt sätt” så som programmet vill,  vilket är slöseri. Stelt arbetssätt.

 

Långsamma verktyg

För att flytta, placera och skapa pattern saker måste du ofta gå in i en 2D-miljö och definiera mönstret eller gå igenom flera dialogrutor och funktioner. Detta är tidskrävande och inte intuitivt. När du placerar delar i en sammanställning måste du dessutom constraina ihop delar eller använda andra långsamma metoder för att få delarna på rätt plats.
Detta är onödig tid som kan ägnas åt att designa produkten.

 

Kraftfullt och komplett CAD-system

IRONCAD är ett mycket kostnadseffektivt 3D CAD-system för maskinkonstruktion, produktionsutrustning, fixturer, teknisk försäljning, inredning och layout. Med IRONCAD kan alla konstruera snabbare, mer fritt och intuitivt. Skapa i 3D och avbilda enkelt på associativa 2D ritningar. IRONCAD ger utmärkt stöd för den viktiga konceptfasen och även sena oplanerade förändringar utan mängder av error – vilket är ett stort problem och dold kostnad i traditionella lösningar.
Dessa problem är nu historia med fri dynamisk teknik i IRONCAD.

 

Finansieringslösningar med DLL

DLL är en strategisk partner till Solidmakarna vilket gör att vi kan erbjuda flexibla avtal för olika typer av investeringar som våra kunder vill göra. Vi kan erbjuda IRONCAD-licenser till låg månadskostnad över t.ex. 24 eller 36 månader.

dll logga

Finansieringslösningar med DLL, läs gärna mer på DLL:s hemsida:
https://www.dllgroup.com/se/sv-se/

 

Låt oss visa hur IRONCAD löser just ert behov

Ring oss idag  på 08-556 185 40 eller fyll i kontaktformuläret nedan så hör vi av oss.

1 + 5 =

Solidmakarnas Nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller nyheter och tips & tricks om våra program och tjänster.


Dela skärm 

Följ oss

Solidmakarnas Nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller nyheter och tips & tricks om våra program och tjänster.

[contact-form-7 id="7075" title="Nyhetsbrev"]

Följ oss

Solidmakarna AB    |    Gamla Värmdövägen 2    |    131 37 Nacka    |    08-556 185 40    |     info@solidmakarna.se
Support    |    08-556 185 48     |    support@solidmakarna.se