Vilken guide ska jag välja?

Licens via USB

Att det finns ett ID nummer på licenscertifikatet visar att du ska aktivera licensen enligt guiden Licens via USB.

 

Mjukvarulicens

Att det inte finns ett ID nummer (N/A) visar att du ska aktivera licensen enligt guiden Mjukvarulicens.

 

Nätverkslicens via USB (CAXA NLM)

Att det står Network version och att det finns ett ID nummer på licenscertifikatet, visar att du ska aktivera licensen enligt guiden Nätverkslicens via USB (RMS).

 

Nätverkslicens via mjukvara (Sentinel RMS)

Att det står Network version och att det inte finns ett ID nummer (N/A) visar att du ska aktivera licensen enligt guiden Nätverkslicens via mjukvara.