ENGflagIKON   

TraTeknik2018

Innovativ och användarvänlig 3D-CAD för mekanikkonstruktion

ic3bldr3

IRONCAD erbjuder den snabbaste och enklaste vägen till 3D

IRONCAD är ett komplett 3D CAD-system för mekanisk konstruktion och industridesign. Programmet använder en ny teknik kallad Dynamisk modellering. Systemet arbetar med ett komplett historieträd men är samtidigt inte bundet av detta. Detta ger dig som användare möjlighet att arbeta med historik OCH friheten att modifiera fritt - unikt och det bästa från två världar!

IRONCADXGsmall4

Konceptfasen

Friheten i IRONCAD innebär att den viktiga konceptfasen stöds. När ett projekt börjar är sällan slutresultatet och lösningens färdiga utformning klar. Än mindre hur den eventuellt skall komma att förändras. Självklart, eller hur? Trots detta efterfrågar traditionella CAD system från start svar på detta, vilket kallas "design intent". Detta betyder i klartext "Ange hur du vill ändra dig i framtiden!" För mycket information efterfrågas för tidigt. Det ger en stelbent miljö som ger tid till färre "what if" lösningar.

Dynamisk 3D CAD med IRONCAD innebär istället att användaren kan modellera fritt i 3D och kan verkligen skissa i 3D. Olika alternativ kan provas på kortare tid. En innovativ miljö som ger utlopp för kreativitet! Gör ett antagande och upptäck senare ett bättre alternativ, modifiera - det är det som är produktutveckling. Resultatet är bättre produkter på kortare tid.

Ändringar på Part nivå kan vara tidsödande för att "Parten inte var uppbyggd som jag ville" så att användaren i vissa fall istället börjar om och ritar om! Detta helt enkelt ett arbetssätt måste man acceptera i parametrisk CAD lösning förvånande nog. Men är det rimligt? Med IRONCAD gör friheten denna risk minimal. Istället kan du modifiera enkelt genom att dra i handtag och snappa fast kanter, hörn eller mot andra parter. Modellera direkt på 3D-objekten med musen. Positionera/ flytta med Triball, IronCADs specialverktyg. Allt går snabbt, smidigt och enkelt.

Kundanpassningar

En stor del av konstruktionsarbetet består ofta av kundanpassningar av befintliga konstruktioner. Kundönskemål om förändringar i morgon går inte att förutse idag. Därför är det av stor betydelse att detaljer och hela sammanställningar tillåter oförutsedda snabba förändringar och införande av nya tekniklösningar. Ett vanligt problem i traditionella CAD system är att modifieringar kräver att användaren först ägnar avsevärd tid åt att sätta sig in i hur en komplex sammanställning är uppbyggd för att vara säker på vad som hänger i hop med vad. Konstruktionen kanske skapades av en annan person eller för länge sedan. Svårt att veta hur den konstruktören då tänkte. I IRONCAD bestämmer användaren istället vid förändringstillfället vad som skall ske och vilka Parter som skall påverkas. Markera en eller flera Parter och sammanställningar, dra, släpp, spegla och vrid. Man vet hela tiden vad som händer med full kontroll. Återigen en stor tidsbesparing med Dynamisk modellering.

IronCAD filstruktur

En stor fördel med IRONCAD är att en 3D fil kan innehålla 1 eller 10 000 parter. Du bestämmer när och om delsammanställningar eller Parter skall länkas ut till egna filer. Detta öppnar för enklare hantering av varianter av en konstruktion - bryt alla ev. externa länkar och spara om som ny fil - klart! Dessutom slipper du döpa minsta bricka till en egen fil. Det reducerar filmängden avsevärt!


Top Down.

Ironcad är självs sinnebilden för Top Down modellering.
Vi tror att det är lättare och effektivare att arbeta med alla parter synliga i den miljö man arbetar i. Det är bla mycket lättare att räkna ut vad man har för mått att hålla sig inom än att, som i äldre system, skapa enskilda parter i separarata filer som sedan sätts in med villkor och regler i en speciell filtyp kalald Assembly fil.
I IRONCAD arbetar man alltid i sammanställningsläge, det finns inte ens ett "partläge". Bara att klicka och redigera! Minskar risken för fel och kollisioner avsevärt.


Dynamisk eller Parametrisk CAD?

IRONCAD är ett Dynamisk 3D CAD system. Det betyder att användaren inte behöver planera hur konstruktionerna ska kunna förändras i framtiden.
Och när det kommer till produktutveckling är detta viktigt då nya ideer kan dyka upp långt fram i processen, kunder kan komma med ändringsförslag i sena skeden, nya komponenteleverantörer ska användas mm. Innovationer förutsätter frihet.
Det intressanta är att det går utmärkt att parametrisera i Ironcad. Detta används som ett verktyg i verktygslådan som används t.ex vid måttmässiga variantkonstruktioner där skillnanderna mellan varianterna är ändring av befintliga mått. Denna fria modelleringsmiljö-uppbyggnad ger en betydlgt större frihet för konstruktören.

Komplett system

IRONCAD levereras komplett från början med skruv, mutter, balk, kullaget etc. i en 3D toolbox. Verktyg för plåtbockning/ utbredning, animering och knivskarp rendering. Omfattande möjligheter att importera 2D och 3D filer från andra system. Dessa kan sedan användas och modifieras enkelt i IRONCAD . Komplett produktionsunderlag skapas snabbt med associativa 2D-ritningar inklusive stycklistor etc.

Produktivitet

Med IRONCAD kan ditt företag reagera på marknadens krav snabbare.
Och detta är viktigt i den konkurrensutsatta värld som dagens företag verkar i. Det är syftet med den nya arkitekturen i IRONCAD - att du ska kunna utveckla nya produkter fortare och öka lönsamheten.

Licens

-Om du väljer IRONCAD så säkerställer du att du äger din licens. Alll din ritningsdata, som ofta är av stort värde för företaget, har du garanterad tillgång till utan att vara beroende av ett externt företag. Så är inte alltid fallet med andra cadprogram.
-Licensen "stannar" inte om du väljer att arbeta utan serviceavtal.
-Som standard har IRONCAD ett flyttbart USB-lås som licensnyckel. Licensen sitter i själva låset. Det finns också flytande licenser/ licensserver.
När du köper CAD system, var noga med att kontrollera vilka licensregler leverantören har. Det finns exempel där användare som inte aktiverat sitt serviceavtal på några år tvingats köpa helt nya licenser till fullpris för att få den senaste versionen. IRONCADs policy är att om du väljer att inte teckna serviceavtal under ett antal år så kan du ändå köpa ett serviceavtal och få tillgång till den senaste versionen. Din licens "dör" inte.

Hårdvara

IRONCAD är ett lättdrivet 3D CAD-system. Hur kraftfull hårdvara som behövs beror på hur stora modeller/ konstruktioner som ska hanteras.
Generellt gäller dessa krav:
Windows 7.  32 eller 64 bits.
Windows 8.  32 eller 64 bits.
Windows 8.1 32 eller 64 bits.
Windows 10  32 eller 64 bits.
Skärm med minst 1025 x 768 pixlar. Plats för installation på hårddisken 1 till 2 GB beroende på installation.

För större sammanställningar rekommenderas motsvarande 0,5 till 1 MB per part. 
En typisk dator kan ha 16 GB RAM och ett grafikkort av typen nVidea QUADRO.
Gärna flashdisk (SSD). 
Gärna 3D mus från 3dconnexion som används tillsammans med en vanlig mus för att rotera, zomma och panorera simultant.
Och en skärm med HD upplösning.

Priser

Ironcad-licens: 39 500kr
Serviceavtal Ironcad/ 12 månader: 11 900kr

 

Ring redan idag för att få mer information och en fri 30 dagars testversion av IRONCAD, tel. 08-556 185 40.  Solidmakarna AB

Utbildning

  • Grundutbildning i IRONCAD
  • Sheet metal i IRONCAD
  • Rendera och animera i KeyShot!

    Se lediga datum...


UtbildPersonerFront

 

 

The fastest way to 3D

ironcadlogo

Professionell support

 

Som kund till Solidmakarna får du svar på dina frågor när du behöver! Och svaren är från erfarna konstruktörer med verklig erfarenhet från 3D- och mekanik-konstruktion!

Supportman4

 

Tanka ned testversion IRONCAD

Här kan du tanka ned din egen fria testversion av IRONCAD

DownloadOver4